ACTUAL SIN

by samuelyasa


Enam perkara ini yang dibenci TUHAN, bahkan, tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hati-Nya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara

Amsal 6:16-19

Ayat di atas menunjukkan berbagai perkara yang dibenci Allah (singkatnya perkara dosa).Perkara tersebut ada yang dimulai dari keinginan hati / perencanaan, perkataan sampai tindakan jahat yang dilakukan.Perkara-perkara tersebut menunjukkan penyataan dosa melalui pikiran, perkataan dan tindakan, yang dikenal dengan istiah actual sin.
Actual sin ini bersumber pada benih dosa asa yang ada dalam diri manusia berdosa yang disebut dengan original sin.Di samping itu, actual sin juga makin meningkatkan kerusakan dalam diri manusia. Perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang berdosa yang akhirnya menghasilkan kehidupan berdosa secara total. Contohnya seorang anak membohongi orang tuanya untuk menutupi kesalahannya sehingga ia tidak dimarahi. Ketika orang tuanya tidak memarahinya, maka ia merasa dirinya aman, maka untuk selanjutnya ia akan memandang sepele perbuatan salah karena bisa ditutupi dengan kebohongannya dan berbohong menjadi kebiasaan dalam hidupnya.
Bagaimana Tuhan memandang actual sin? Tentu saja Tuhan sangat memandang serius akan hal ini. Roma 1:18 berkata bahwa “Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman.” Semua dosa yang manusia perbuat dalam hidupnya akan membawa manusia pada penghakiman dan penghukuman Allah.
Jika kita sudah menerima anugerah pengampunan Tuhan, marilah kita meninggalkan segala pikiran, perkataan dan perbuatan dosa kita dan berjuang untuk hidup benar di hadapan-Nya. -va

Iklan