Panggilan Untuk Menjadi Berkat

by samuelyasa


Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.”  Kejadian 12: 1-20

Rancangan besar Tuhan atas diri Abram adalah bahwa ia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.  Rancangan besar Allah ini sangatlah luar biasa.  Abram sebagai seorang yang dikatakan tidak mengenal TUHAN tetapi ia dipercayakan untuk menjadi berkat bagi orang lain.

Berbicara tentang berkat maka perhatian kita seringkali tertuju kepada kita.  Manusia adalah manusia berdosa yang dalam pemikiran senantiasa memikirkan akan kepentingan dirinya sendiri. Itulah sebabnya manusia selalu memikirkan tentang bagaimana caranya mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.  Manusia menjadi manusia yang sangat egois yang tidak mau berbagi dengan orang-orang di sekitarnya.  Manusia hanya memikirkan bagaimana menikmati berkat yang telah didapatkannya ini.

Saudaraku, bukankah pemikiran manusia berdosa ini tidak selaras dengan rancangan besar Allah dalam hidup manusia?  Bukankah panggilan Tuhan kepada Abram ini adalah agar ia menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi?  Menjadi berkat bagi kaum keluarga sendiri mungkin tidak menjadi masalah bagi kita.  Menjadi berkat bagi kaum yang kita tahu bisa memberkati kita kembali bukanlah hal yang sulit.  Tetapi bukan ini yang menjadi panggilan Tuhan atas diri Abram.  panggilan serupa terjadi atas diri kita.  Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita yang notabene adalah orang-orang yang kita kenal sekaligus orang-orang yang tidak kita kenal.  Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang baik kepada kita dan tidak baik kepada kita.

Saudaraku, inilah adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan kepada kita.  Mari kita melatih diri kita untuk melakukan panggilan ini.  mari buka hati kita dan biarkan Tuhan bekerja menjamah kita sehingga kita pun diberikan kepekaan untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan untk kita lakukan bagi orang di sekeliling kita.

Doa: Tuhan, tolonglah aku agar aku senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan panggilan ini di dalam hidupku.  Amin.                              Jho

Iklan